Załatwianie spraw przez Internet

  Załatwianie spraw przez Internet

  Załatwianie spraw przez Internet

  Portal Podatkowy

  przejdź do serwisu portal podatkowy Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Portal Podatkowy to nowy intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) i składa się z dwóch elementów – części ogólnodostępnej i po zalogowaniu (konto podatnika).  

  Link do Portalu Podatkowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).  

  e-Deklaracje

    przejdź do serwisu e-deklaracje (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-Deklaracje stanowią część systemu e-Podatki realizowanego w ramach Projektu e-Deklaracje2, dostępnego poprzez stronę www.podatki.gov.pl, które umożliwiają składanie deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej .  

  Link do e-Deklaracji (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Usługa Twój e-PIT   przejdź do serwisu usługa twój e-pit (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Twój e-PIT to przygotowane przez system Twoje roczne rozliczenie PIT-37 oraz PIT-38. Znajdziesz w nim informacje od pracodawcy oraz dane z ubiegłorocznych zeznań.

  Link do usługi Twój e-PIT (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Sprawdź status podmiotu w VAT   przejdź do serwisu sprawdź VAT (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Usługa jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.  

  Podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

  Sprawdź status podmiotu w VAT (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Sprawdź status NIP

  przejdź do serwisu sprawdź status NIP (link otwiera nowe okno w innym serwisie) Usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.

  Sprawdź status w NIP (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) przejdź do serwisu jednolity Plik Kontrolny (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.  

  Kaucja gwarancyjna

  Aplikacja umożliwia potencjalnemu nabywcy wyszukanie informacji o podmiotach, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości:

  • według numeru NIP oraz daty zawarcia transakcji,
  • dopuszcza się zapytanie bez NIP, w takiej sytuacji konieczne jest wskazanie daty,
  • data w formularzu może być datą teraźniejszą lub z przeszłości (nie wcześniejszą jednak niż 1 października 2013 r.).

  W przypadku wybrania więcej niż jednego kryterium wyszukiwania (numer NIP i data), wyszukane zostaną pozycje wykazu spełniające łącznie zadane kryteria.   Wyniki wyszukiwania: - prezentowane są w postaci listy uporządkowanej według rodzaju podmiotu (osoba fizyczna, organizacja), a następnie według numeru NIP, - zawierają:

  • dane podmiotu wraz z kwotą kaucji na wskazany w formularzu wyszukiwania dzień

  albo

  • informację, że podmiot o wskazanym NIP nie istnieje w wykazie (także, gdy na wskazany dzień nie istnieje kwota kaucji identyfikowana przez podany NIP).

  Link do formularza (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu  

  Link do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-BOOKING  

  Ideą wprowadzenia projektu eBookingu jest ożywienie kontaktów turystycznych i biznesowych pomiędzy mieszkańcami Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy poprzez usuwanie barier oraz stworzenie maksymalnych ułatwień dla osób, przekraczających granicę w celach turystycznych. Projekt ten jest jednocześnie nowoczesnym narzędziem, ułatwiającym sprawowanie efektywnej i skutecznej kontroli autobusów i busów przewożących grupy zorganizowane. Celem systemu jest maksymalne skrócenie pobytu autobusów na przejściu granicznym przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznej kontroli celnej.  

  Link do portalu e-BOOKING (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-Booking TRUCK

  Usługa e-Booking TRUCK umożliwia klientom KAS wykonującym międzynarodowy transport drogowy dokonywanie rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej. Z racji wdrożenia wersji pilotażowej tej usługi, jej zakres ogranicza się do dwóch oddziałów celnych – w Grzechotkach (granica polsko-rosyjska) i Koroszczynie (granica polsko-białoruska).

  Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ZSOG CAIFS II, ECIP/SEAP, PDR, SZPROT.

  Cele usługi e-Booking TRUCK:

  • skrócenie czasu przeznaczanego na dojazd i odprawę graniczną,
  • umożliwienie kierowcom, przewoźnikom i przedsiębiorstwom lepszego planowania przewozów dzięki ustaleniu daty i godziny obsługi granicznej,
  • skrócenie kolejek samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski.

  Więcej informacji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-Import

  Usługa e-IMPORT będzie usługą realizowaną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC), na którą będą składały się procesy świadczone przez system AIS/IMPORT (uruchomienie planowane jest w późniejszym terminie).

  System AIS/IMPORT (wraz z podsystemem TQS zapewniającym obsługę kontyngentów) zastąpi system CELINA. Z wykorzystaniem tego systemu będzie realizowana obsługa operacji przywozowych, obejmująca następujące dokumenty:

  1. Standardowe Zgłoszenie Celne (ZCP),
  2. Uproszczone Zgłoszenie Celne – bez pozwolenia (ZCP-UPB),
  3. Uproszczone Zgłoszenie Celne – z pozwoleniem (ZCP-UPZ),
  4. Uzupełniające Zgłoszenie Celne (ZCP-UZP),
  5. Powiadomienie składane w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego (PWD),
  6. Przedstawienie towarów ujętych w przywozowych deklaracjach skróconych z jednoczesnym objęciem ich czasowym składowaniem (IE347-DSK),
  7. Przedstawienie towarów ujętych w przywozowych deklaracjach skróconych oraz zgłoszeniach celnych złożonych przed przedstawieniem towarów
  8. Deklaracja Czasowego Składowania (DSK).

  Więcej informacji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-Eksport  

  Usługa e-Eksport jest usługą publiczną realizowaną  przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Usługa jest świadczona przez System AES, współpracujący z innymi systemami: ECIP/SEAP, EMCS2 PL, ISZTAR4, SZPROT, PDR PL/UE, PKI, MCA, ZISAR, NCTS2. 

  Usługa e-Eksport umożliwia elektroniczną obsługę operacji wywozowych. Przesyłanie zgłoszeń/deklaracji  oraz wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami na terenie Unii Europejskiej odbywa się drogą elektroniczną.

  Więcej informacj na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-INTRASTAT   

  Usługa e-INTRASTAT umożliwia Klientom realizację obowiązku statystycznego wynikającego z dokonywania dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych o łącznej wartości przekraczającej w danym kierunku obrotu określone przepisami prawa progi obrotów.  

  Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, AIS/INTRASTAT, PDR PL/UE oraz PKI.  

  Cele usługi e-INTRASTAT:

  • usprawnienie procesu realizowania przez Klientów Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdawczości statystycznej związanej z dokonywaniem dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych,
  • podniesienie jakości danych poprzez sprawne i efektywne powiadamianie o nieprawidłowościach wykrywanych w zgłoszeniach INTRASTAT na różnych etapach ich przetwarzania, w tym już na etapie kontroli automatycznej, poprzez wysyłanie komunikatów zwrotnych zawierających wykaz i opis błędów,
  • wydajne pozyskiwanie przez Krajową Administrację Skarbową wysokiej jakości danych statycznych o obrotach wewnątrzwspólnotowych w celu przekazywania tych danych do Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb krajowego systemu statystyki publicznej, a także, za pośrednictwem GUS, do Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej - EUROSTAT.

  Wiecej informacji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-Tranzyt   

  Usługa „e-Tranzyt" jest jedną z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), zbudowanej w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Usługa pozwala ona na realizację operacji tranzytowych T1/T1 i TIR w systemie NCTS2.

  Usługa umożliwia przedsiębiorcom składanie zgłoszeń do procedury tranzytu oraz monitorowanie operacji tranzytowych. Dane o operacji tranzytowej są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu elektronicznych komunikatów. System NCTS2 jest krajową częścią systemu NCTS, który został wdrożony w państwach Unii Europejskiej i w państwach – stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej.

  Wiecej informacj na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-ZEFIR  

  Usługa „e-ZEFIR" umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i umożliwi obsługę:

  • deklaracji akcyzowych - AKC-4/4ZO, AKC-U/A, ,AKC-U/S, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, AKC-ST, AKC-STn
  • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
  • deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-14,
  • deklaracji od gier - POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1,
  • deklaracji od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP/MS, P-KOP/RG ,
  • informacji w sprawie opłaty paliwowej OPAL.

  Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, SZPROT, ZEFIR2, ISZTAR4, MCA, PDR PL/UE oraz PKI we współpracy w systemami administracji podatkowej.
  Cele usługi e-ZEFIR:

  • umożliwienie Klientom  urzędów skarbowych (osobom fizycznym oraz podmiotom), którzy chcą korzystać z e-usług Krajowej Administracji Skarbowej, składanie ww. deklaracji elektronicznie,
  • umożliwienie dostępu do danych i informacji (wysyłanych i odbieranych komunikatów, wniosków, informacji finansowych, itd.) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w oparciu o usługę e-Klient

  Więcej informacji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  e-Wnioski  

  Usługa e-Wnioski pozwala na realizowanie postępowania administracyjnego, podatkowego oraz postępowania w sprawach celnych w formie elektronicznej, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Ordynacja podatkowa.  

  Wdrożenie całościowe tej usługi zostało rozłożone w czasie i podzielone na kilka etapów, zawierających łącznie kilkadziesiąt wniosków.   Obecnie na PUESC zostały wystawione dla Klientów następujące formularze wniosków:

  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na zwolnienie z gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu oraz TIR/ CIM;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym (T2L);
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej.

  Więcej informacji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  TAX Free  

  W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych" przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. TAX FREE) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE , nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.  

  Link do serwisu TAX FREE (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  System Informacje-Banderole Akcyzowe  

  Link do Systemu Informacji o Banderolach Akcyzowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Czas oczekiwania na granicy  

  Link do strony internetowej na której prezentowany jest czas oczekiwania pojazdów na wjazd i wyjazd z Polski (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 16:02 Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2021 11:05
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian