• Sprzedaż z wolnej ręki

    Źródło: Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

    Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oferuje do sprzedaży:z wolnej ręki w drodze konkursu ofert: Mieszaninę oleju bazowego i napędowego z dodatkiem adypinianu bis 2-etyloheksylu