Cło

27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polska, tworzy Unię Celną.

Unia celna UE oznacza, że:

  • zniesione zostały cła na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE
  • w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE
  • obowiązują te same reguły pochodzenia w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza UE
  • obowiązuje wspólna definicja wartości celnej.

Informacje dotyczące cła, w tym komunikaty i formularze dostępne są na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).