Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

  Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

  Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

  ułożone na stole monety bitcoin i napis: Komunikat nr 77 w sprawie statusu podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że instytucje obowiązane określone w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1723, 1843 i 1285 - dalej: „Ustawa"), tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
  4. prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e Ustawy tj. prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych  zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany (dalej: „działalność w zakresie walut wirtualnych")

  prowadzą swoją działalność na podstawie wpisu do rejestru w zakresie walut wirtualnych (art. 129m  Ustawy).

  Powyższa działalność jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803 i 2029), co oznacza, że może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru. Podkreślić należy, że do uzyskania wpisu wymagany jest jedynie wniosek oraz oświadczenie przedsiębiorcy, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą, a także, że przedsiębiorca zna warunki wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych. Rejestr ustanowiony przez Ustawę ma więc charakter ewidencyjny, co oznacza, że nie można utożsamiać wpisu w rejestrze z udzieleniem licencji, a w związku z tym dawaniem jakiejkolwiek rękojmi.

  Działalność w zakresie walut wirtualnych nie jest licencjonowana ani nadzorowana[1] przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wobec podmiotów mających siedzibę w Polsce, prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych i wpisanych do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych może zostać wszczęta kontrola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotycząca wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Podmioty niemające siedziby w Polsce, a wpisane do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych nie podlegają kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i w związku z tym z ich działalnością może wiązać się wyższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. To powinno być uwzględnione przy prowadzeniu stosunków gospodarczych z takimi podmiotami przez instytucje obowiązane, ale także przez ich klientów z uwagi na wyższe ryzyko stania się ofiarami oszustwa.

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje ponadto, że nie są gwarantowane depozyty gromadzone w walutach wirtualnych na rachunkach, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 17 lit e Ustawy. Szerzej w tej sprawie można także przeczytać w informacjach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dostępnych pod niżej wskazanym linkiem (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym):

  (https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=83761&p_id=18)

  Mając na uwadze powyższe, Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca uwagę, że podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych nie mają prawa do umieszczania w informacjach handlowych, dokumentach i na stronach internetowych informacji, że prowadzą działalność  licencjonowaną lub nadzorowaną na gruncie prawa polskiego.

  Podanie przez przedsiębiorcę takiej informacji jest nadużyciem, a posługiwanie się nią w swoich materiałach marketingowych może być podstawą podjęcia odpowiednich działań przez polskie organy nadzorujące obrót gospodarczy za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji wobec konsumentów.


  [1] Tj. w taki sposób, jak to jest na przykład w przypadku nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym czy instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz instytucjami pieniądza elektronicznego.

  Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

  Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

  Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach prowadzi Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych.

  Podstawa prawna:

  • art. 129m - 129z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności.

  Działalność w zakresie walut wirtualnych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru. 

  Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych:

  według stanu na dzień 23.05.2024 r. (plik pdf, 1379,6 KB)

  Wpis do rejestru, zmiana wpisu, zawiadomienie o zawieszeniu i wykreślenie z rejestru

  Poniżej znajdziesz linki do usług na e-PUAP, które umożliwiają złożenie wniosków dotyczących Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Linki otwierają się w nowych oknach w serwisie e-PUAP:

  Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

  Opłata skarbowa za wpis do rejestru

  Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Opłatę wpłacają Państwo w chwili złożenia wniosku, a potwierdzenie wpłaty dołączają Państwo do wniosku o wpis do rejestru. 

  Wpłaty dokonują Państwo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice:

  • PKO BP S.A. o nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 /z dopiskiem: opłata za wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych/.

  Masz pytanie dotyczące wpisu do rejestru?

  Zajrzyj do zestawu pytań i odpowiedzi (plik pdf, 579,6KB)

  Pytanie w sprawie rejestru możesz zadać:

  1. telefonicznie z zakresu problemów technicznych związanych z wypełnieniem wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych Krajowej Informacji Skarbowej - 801 055 055 lub 22 330 03 30; obsługa pytań dotyczących Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych zaliczona została do obsługi Portalu podatkowego, e-deklaracji dlatego po wybraniu numeru telefonu  należy wybrać 1 i podać głosowo temat.
  2. w zakresie procesu podpisania i wysłania wniosku oraz prawidłowego działania platformy ePUAP skontaktuj się z infolinią ePUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  3. w pozostałych sprawach pisząc na adres rtw.help@mf.gov.pl

  Do pobrania:

  Wzory dokumentów można pobrać ze strony Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Należy wybrać opcję filtruj, a następnie wpisać numer wzoru dokumentu z listy zamieszczonej powyżej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.10.2021 Data publikacji: 21.10.2021 14:23 Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2024 13:23
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka