Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Do zadań Dyrektora Izby Administracji Skarbowej należy co do zasady:

  1. nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyłączeniem szczególnych uprawnień Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
  2. rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach;
  4. wykonywanie czynności audytowych;
  5. wykonywanie audytu;
  6. ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  7. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych; 
  8. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;
  9. realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie administracji skarbowej;
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:45 Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 14:14
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka