Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania Dyrektora Izby Adnimistracji Skarbowej w Katowicach określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

  Sprawozdania z działalności:

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:30 Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 14:19
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian