Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  z lewej strony na niebieskim tle 3 gwiazdki, z prawej napis fundusze europejskie infrastruktura i środowiskoz lewej strony napis unia europejskia fundusz spójności, z prawej flaga unii europejskiej

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko. W ramach programu realizowane są następujące projekty:

  Dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Rybniku  

  Izba Skarbowa w Katowicach złożyła, w ubiegłym roku, w ramach konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu pn. Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Rybniku. Wniosek został przez Komisję Oceny Projektów oceniony pozytywnie i umieszczony na 39 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia. Dnia 28 lutego 2017 r. w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu podpisali ze strony Instytucji Wdrażającej Pan Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze strony Beneficjenta Pani Teresa Zejma Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

  Celem projektu jest termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Rybniku. Planowanym efektem  w wyniku termomodernizacji  przewidywana jest poprawa efektywności energetycznej na poziomie 74 %. W zakresie robót budowlano-montażowych planowana jest m. in. : modernizacja instalacji c.o. ; ocieplenie przegród budynku; wymiana części okien na nowe; wymiana oświetlenia na energooszczędne. Całkowity koszt realizacji projektu, obejmujący m.in. zakres robót termomodernizacyjnych wykazany w audycie energetycznym  załączonym do wniosku wynosi 3 622 564,29 zł.  Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 507 004,49 zł.  Wkład Funduszy Europejskich, jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 2 980 953,81 zł.  

  Dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Bytomiu

  Izba Skarbowa w Katowicach złożyła, w ubiegłym roku, w ramach konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu pn. Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Bytomiu. Wniosek został przez Komisję Oceny Projektów oceniony pozytywnie i umieszczony na 65 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia. Dnia 28 lutego 2017 r. w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu podpisali ze strony Instytucji Wdrażającej Pan Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze strony Beneficjenta Pani Teresa Zejma Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.  

  Celem projektu jest termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Bytomiu. Planowanym efektem  w wyniku termomodernizacji  przewidywana jest poprawa efektywności energetycznej na poziomie 64 %. W zakresie robót budowlano-montażowych planowana jest m. in. : modernizacja instalacji c.o. ; ocieplenie przegród budynku; wymiana oświetlenia na energooszczędne. Całkowity koszt realizacji projektu, obejmujący m.in. zakres robót termomodernizacyjnych wykazany w audycie energetycznym załączonym do wniosku, wynosi 1 699 813,66 zł.  Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 696 584,01 zł.  Wkład Funduszy Europejskich, jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 1 442 096,41 zł.  

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.  

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  Dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

  Izba Skarbowa w Katowicach złożyła, w ubiegłym roku, w ramach konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu pn. Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie. Wniosek został przez Komisję Oceny Projektów oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia. Dnia 6 kwietnia 2017 r. umowę o dofinansowanie projektu podpisali ze strony Instytucji Wdrażającej  Pan Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze strony Beneficjenta Pani Teresa Zejma Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
  Celem projektu jest termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie. Planowanym efektem  w wyniku termomodernizacji  przewidywana jest poprawa efektywności energetycznej na poziomie 71 %. W zakresie robót budowlano-montażowych planowana jest m. in. : modernizacja instalacji c.o. ; ocieplenie przegród budynku; wymiana części okien i drzwi zewnętrznych; wymiana oświetlenia na energooszczędne. Całkowita wartość projektu wynosi 2 795 687,33 zł.  Wkład Funduszy Europejskich, jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 2 350 194,55 zł. Planowana realizacja robót budowlanych - lata 2018-2019.

  Dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

  Izba Skarbowa w Katowicach złożyła, w ubiegłym roku, w ramach konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu pn. Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach - termomodernizacja budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Wniosek został przez Komisję Oceny Projektów oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia. Dnia 6 kwietnia 2017 r. umowę o dofinansowanie projektu podpisali ze strony Instytucji Wdrażającej  Pan Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze strony Beneficjenta Pani Teresa Zejma Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
  Celem projektu jest termomodernizacja budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Planowanym efektem  w wyniku termomodernizacji  przewidywana jest poprawa efektywności energetycznej na poziomie 38 %. W zakresie robót budowlano-montażowych planowana jest m. in. : modernizacja instalacji c.o. ; ocieplenie przegród budynku; wymiana części okien i drzwi; wymiana oświetlenia na energooszczędne. Całkowita wartość projektu wynosi 1 916 158,61 zł.  Wkład Funduszy Europejskich, jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 1 484 799,66 zł. Planowana realizacja robót budowlanych - lata 2018-2020.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2017 Data publikacji: 02.03.2017 06:54 Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2020 11:31
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka