«Powrót

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Marek Schuetz 

Adres:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

e-mail: marek.schuetz@mf.gov.pl

Zastępca Koordynatora do spraw dostępności

Aleksandra Siemion

Adres:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

e-mail: aleksandra.siemion@mf.gov.pl