«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach - ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Siedziba Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25  to kompleks trzech, połączonych ze sobą budynków (A, B oraz C). Wejście główne znajduje się w budynku A od strony ulicy Damrota. Budynek A jest dostępny dla osób niepełnosprawnych jedynie w poziomie parteru. Do środka prowadzą drzwi manualne, otwierane na zewnątrz, umożliwiające swobodny wjazd osobie na wózku inwalidzkim. Stanowisko ochrony znajduje sie przy wejściu głównym w budynku A, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dot. możliwości załatwienia sprawy. Wejście do budynku odbywa się po schodach.  Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostęp do budynku zapewnia platforma schodowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodne poruszać się po budybku A jedynie w obrębie parteru.  Budynki B i C posiadają windy i są całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostęp do tych budynów możliwy jest jednak wyłącznie drogą wjazdową na parking wewnętrzny od ulicy Damrota lub furtką od tylnej części siedziby.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku A.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Przy schodach wejściowych do budynku A znajduje się platforma schodowa umożliwiająca dostęp do wejścia głównego. 

W budynkach nie zainstalowano systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Brak jest oznaczeń kontrastowych dla osób niewidzących i słabowidzących. Panele sterujące wind wyposażone są w opisy w alfabecie brajla. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W obrębie budynku nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (podatek VAT,  podatki dochodowe, akcyza, gry, AEO) - ul. Paderewskiego 32b, 40-282 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek położony jest przy ul. Paderewskiego 32B, w sąsiedztwie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Budynek był adoptowany i nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku prowadzi po schodach przez parking oraz drogą dojazdową od strony ulicy Krasińskiego. Do środka prowadzą szerokie schody i podjazd dla wózków, następnie duże, dwuskrzydłowe, samoczynnie otwierane drzwi, przedsionek i kolejne samoczynnie otwierane dwuskrzydłowe drzwi. Za drzwiami znajduje się hol z pomieszczeniem ochrony, czynnym przez cały czas otwarcia Urzędu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dot. możliwości załatwienia sprawy. W holu znajdują się trzy windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Osoby niepełnosprawne ruchowo na wózkach inwalidzkich mogą poruszać się jedynie w towarzystwie osób trzecich, podjazdy są zbyt nachylone, a nie są wyposażone w wyciągarki. Windy w budynku pozwalają na samodzielne przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich – przyciski dla pięter oznaczone są również w języku brajla, a korytarze na poszczególnych piętrach wystarczająco szerokie. Toalety na parterze budynku są częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Przed wejściem do budynku znajdują się pochylnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, natomiast nie są przystosowane do samodzielnego użytkowania ze względu na kont nachylenia, a Urząd nie jest wyposażony w platformy, czy wyciągarki. Urząd nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z pomocy pracownika ochrony, który pomoże dostać się do budynku. Pracownicy ochrony posiadają odpowiednią instrukcję. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (poza przyciskami w windach) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku, od strony drogi dojazdowej z ul. Krasińskiego, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą parkować przed wejściem do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (lokalizacja w Częstochowie) - ul. Rejtana 9, 42-200 Częstochowa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Rejtana 9. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Rejtana. Do budynku prowadzą manualne, dwuskrzydłowe drzwi, otwierane na zewnątrz. Stanowisko ochrony znajduje sie przy wejściu głównym, gdzie można uzyskać wszelkie informacje. Do wejścia prowadza schody.  Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, zapewniono dostęp przy użyciu schodołazu - wjazd od tyłu budynku. Przy wejściu znajduje sie tablica informacyjna.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dostęp włacznie do części parterowej,  w budynku nie ma wind. Nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pochylni dla niepełnosprawnych,  platform. 

W budynkach nie zainstalowano systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Brak jest oznaczeń kontrastowych dla osób niewidzących i słabowidzących. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W obrębie budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.