«Powrót

Zacieśnienie współpracy ze Strażą Graniczną

Zacieśnienie współpracy ze Strażą Graniczną

Zacieśnienie współpracy ze Strażą Graniczną

21 lipca w siedzibie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu Janusz Kapica – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oraz płk SG Adam Jopek - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podpisali porozumienie dotyczące zasad współdziałania w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów.
 
Porozumienie stanowi podstawę do podejmowania wspólnych działań w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów monitorowanych przez funkcjonariuszy śląskiej Służby Celno-Skarbowej oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
 
Współpraca ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy umawiającymi się stronami i zwiększenie efektywności realizowanych zadań.