Wzory oświadczeń

    Wzory oświadczeń

    Wzory oświadczeń

    Szczegółowe informacje w zakresie naboru do Służby Celno-Skarbowej i Służby Cywilnej - w tym związane z nim wzory oświadczeń, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce  Nabór (link otwieranowe okno w serwisie zewnętrznym).