Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  grafika przedstawiająca monety jedno i dwuzłotowe Od dnia 1 marca 2017 roku należności związane z akcyzą, podatkiem od gier, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłata paliwową, należy dokonywać na rachunki bankowe wyznaczonego urzędu, tj. Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  siedzibaul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ
  telefon stacjonarnytel.: +48 18 26 30 400
  faksfax: +48 18 26 62 933
  e-maile-mail: us.nowy-targ@mf.gov.pl

   

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • cło
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych
  • decyzje i postanowienia
  • mandaty
  • kary pieniężne
  • kary porządkowe
  • kary grzywny
  • koszty postępowania
  • opłaty za udostępnianie danych
  • opłaty za udzielenie zezwoleń
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług)
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym)
  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  • podatek akcyzowy krajowy
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu
  • podatek od gier
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy
  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  • opłata paliwowa
  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
  • kaucje
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych
  • dopłata do gier hazardowych
  • zaliczki na WIA i WIT
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.