Wyniki naborów

    Wyniki naborów

    Wyniki naborów

    Szczegółowe informacje w zakresie ogłoszeń o pracę - w tym wyniki o naborach do Służby Celno-Skarbowej i Służby Cywilnej, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Nabór (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).