Zamówienia publiczne

    Zamówienia publiczne

    Zamówienia publiczne

    Zamówienia publiczne dla Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach prowadzone są przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w zakładce Zamówienia publiczne.