Kierownictwo Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

  Kierownictwo Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

  Kierownictwo Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

   
  Anna Miliczek-Kuś
  Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
   
  Iwona Chmielińska
  Pierwszy Zastępca Naczelnika Śląskiego UCS w Katowicach
  Pion Orzecznictwa (CZNO)
   
  Małgorzata Majchrzak
  Drugi Zastępca Naczelnika  Śląskiego UCS w Katowicach
  Pion Kontroli Celno-Skarbowej (CZNK)
   
  mł. asp. Marta Markowska
  Trzeci Zastępca Naczelnika Śląskiego UCS w Katowicach
  Pierwszy Pion Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej (CZNZ1)
   
  podinsp. Piotr Jurczyk
  Czwarty Zastępca Naczelnika Śląskiego UCS w Katowicach
  Drugi Pion Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej (CZNZ2)
   
  nadkom. Adam Bigaj
  Piąty Zastępca Naczelnika Śląskiego UCS w Katowicach
  Pion Obsługi Zgłoszeń Celnych
   
  insp. Dariusz Preficz
  Szósty Zastępca Naczelnika Śląskiego UCS w Katowicach Kierujący Delegaturami
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2019 07:03
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Krzysztof Rabenda Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian