Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2023-01-01 do 2023-08-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Referat Kontroli Podatkowej (SKP)

  112

  84

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  16 469

  24 199

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1)

  416

  367

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-2)

  3 555

  3 626

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)

  1 628

  1 295

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2)

  3 965

  1 341

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3)

  4 475

  3 688

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)

  9 402

  10 231

  Pierwszy Dział  Spraw Wierzycielskich (SEW-1)

  1 281

  1 267

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich (SEW-2)

  713

  530

  Referat Identyfikacji i  Rejestracji Podatkowej (SKI)

  10 825

  10 806

  Dział Rachunkowości (SER)

  2 031

  1 933

  Dział Podatku Akcyzowego i od Gier (SPA)

  2122

  2088

  Pierwszy Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-1)

  1 511

  1 424

  Drugi Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-2)

  1 876

  1 369

  Trzeci Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-3)

  2 644

  1 933

  Czwarty Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-4)

  886

  1 122

  Piąty Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-5)

  462

  714

  Szósty Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-6)

  581

  396

  Dział Wsparcia (SWW)

  146

  98

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2023 12:59
  Autor: Olimpia Tomczyk-Bździuch Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian