Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2024-01-01 do 2024-01-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Referat Kontroli Podatkowej (SKP)

  25

  24

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  2002

  4910

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1)

  129

  53

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-2)

  589

  314

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)

  278

  185

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2)

  296

  279

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3)

  705

  534

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-1)

  571

  1033

  Pierwszy Dział  Spraw Wierzycielskich (SEW-1)

  158

  142

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich (SEW-2)

  101

  63

  Referat Identyfikacji i  Rejestracji Podatkowej (SKI)

  1249

  1220

  Dział Rachunkowości (SER)

  136

  76

  Dział Podatku Akcyzowego i od Gier (SPA)

  171

  141

  Pierwszy Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-1)

  221

  162

  Drugi Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-2)

  149

  103

  Trzeci Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-3)

  123

  207

  Czwarty Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-4)

  242

  206

  Piąty Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-5)

  120

  129

  Szósty Dział Spraw Karnych Skarbowych (SKK-6)

  129

  14

  Dział Wsparcia (SWW)

  351

  207

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2024 11:15
  Autor: Renata Dziubek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian