Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  2551

  1985

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  708

  697

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  203

  731

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających  SKA-2

  531

  518

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV-2

  275

  314

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  8

  8

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  336

  272

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  174

  181

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  9817

  3199

  Pierwszy Dział Rachunkowości Podatkowej SER-1

  512

  373

  Drugi Dział Rachunkowości Podatkowej SER-2

  835

  731

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych  SKK

  187

  31

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2020 14:29
  Autor: Renata Dzióbek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian