Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) 

  GRZEGORZ JAŃTA

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1)

  ANNA PARKITNY

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2)

  MAŁGORZATA TYSZKOWSKA

  Trzeci Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN3)

  DAMIAN GRIEGER

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 07:07 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2024 07:23
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian