Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 32 358-16-10
  • 32 358-16-93

  Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:

  • tel.: 32 358-16-00, 32 358-17-00
  • FAX:  32 358-17-51

  Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:32 358 1x xx (xxx nr wewnętrzny)

  Podatek dochodowy – informacja ogólna: 756, 762

  Podatek dochodowy: PIT-37: 655, 653, PIT-36, PIT-36L: 654

  Sprzedaż nieruchomości: 653

  Działalność gospodarcza, najem opodatkowany na zasadach ogólnych – WEZWANIA: 654

  Ryczałt ewidencjonowany, najem opodatkowany na zasadach ryczałtu – WEZWANIA: 760

  Dochody zagraniczne, dochody kapitałowe: 761

  CIT: 654

  VAT: 696, 699, 701, 702, 703, 705, JPK: 696, 699, 701, 702, 705, VAT UE: 683

  Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 697, 698, 709

  Kasy rejestrujące: 648, 706

  Podatek akcyzowy:

  • akcyza (m.in. AKC-U/S - samochody, AKC-4, AKC-4zo, AKC-WW): 774, 775, 787, 789, 818
  • zezwolenia, wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych AKC-U/A, zabezpieczenia: 776, 778
  • postępowania, zwroty akcyzy: 779, 784, 786, 791

  Banderole: 786

  Donosy: 790

  Spadki/darowizny – w sprawie SD-3: 735, 737, w sprawie SD-Z2: 697, 698, 709, 710

  Karta podatkowa, księża, działy specjalne produkcji rolnej: tel. 729

  Rejestracja podatników: 604, 605, 780, 740, 743, 780 (akcyza sprawy rejestracyjne)

  Zaświadczenia:

  • w podatku od spadków i darowizn: 709, 735, 737
  • o niezaleganiu: 648
  • o dochodach, przychodach, CFR-1, prowadzenie i nieprowadzenie działalności, innej treści: tel. 608, 697, 698
  • o pomocy de minimis: 717, 718

  Egzekucja administracyjna: 690, 691, 694, 695, 707, 753

  Rachunkowość podatkowa: dla nazwisk/nazw rozpoczynających się na literę:

  • A: 628, 649
  • B: 628, 667, 755
  • C - Ć: 628,649
  • D - F: 628, 685
  • G: 628, 649
  • H - Ł: 628, 649
  • K: 628, 755
  • M - Q: 628, 667
  • P - R: 628, 663
  • S - Ś: 628, 665
  • T: 628, 649
  • U - Z - Ź - Ż: 628,650
  • V - X - Y: 628, 755

  Komórka wierzycielska – upomnienia, EPITAU: 651, 652, 664, 666

  Komórka wierzycielska ulgi/raty/umorzenia: 717, 718, 728

  Rejestracja zeznań podatkowych: 661, 673, 684

  Sprawy karne skarbowe: 658, 659, 752

  Kontrola podatkowa: 722, 724, 725, 726, 733, 734