Telefony

  Telefony

  Telefony

  Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
  tel.:   32 358-16-00
           32 358-17-00
  FAX:  32 358-17-51

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego

  32 35-81-681

  Zaświadczenia

  32 35-81-608

  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  32 35-81-710

  Postępowania podatkowe: w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

  32 35-81-735

  32 35-81-736

  32 35-81-737

  32 35-81-738

  Spadki i darowizny

  32-35-81-710

  Kasy fiskalne

  32 35-81-696

  Rachunkowość podatkowa

  32 35-81-650

  32 35-81-651

  32 35-81-755

  32 35-81-649

  32 35-81-663

  32 35-81-781

  32 35-81-647

  32 35-81-665

  32 35-81-667

  32 35-81-668

  Sprawy karno – skarbowe

  32 35-81-658

  32 35-81-659

  32 35-81-752

  Kontrola podatkowa

  32 35-81-726 

  32 35-81-733 

  32 35-81-734

  32 35-81-724

  32 35-81-725

  32 35-81-766

  32 35-81-767

  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT)

  32 35-81-653

  32 35-81-652

  Sprzedaż nieruchomości

  32 35-81-655

  32 35-81-653

  Dochody zagraniczne

  32 35-81-761

  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne)

  32 35-81-761

  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne)

  32 35-81-654

  Karta podatkowa

  32 35-81-729

  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt), najem (ryczałt)

  32 35-81-760

  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy)

  32 35-81-654

  Płatnik

  32 35-81-652

  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

  32 35-81-654

  Podatek od towarów i usług (VAT):

   

  zwrot podatku VAT

  32 35-81-703

  transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT

  32 35-81-683

  transakcje krajowe VAT

  32 35-81-702

  32 35-81-701

  32 35-81-699

  Egzekucja administracyjna

  32 35-81-691

  32 35-81-695

  32 35-81-690

  32 35-81-692

  32 35-81-695

  32 35-81-694

  32 35-81-770

  32 35-81-692

  32 35-81-753

  32 35-81-711

  32 35-81-707

  32 35-81-712

   

  Postępowania podatkowe:  

   

  Podatek akcyzowy 

  32 35-81-773

  32 35-81-774

  Postępowania podatkowe (VAT)

  32 35-81-713

  32 35-81-714

  32 35-81-715

  32 35-81-749

  32 35-81-754

  Postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych (z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości – SN)

  32 35-81-731

  32 35-81-730

  32 35-81-729

  32 35-81-727

  Postępowania podatkowe w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (raty, odroczenia, umorzenia)

   32 35-81-717

   32 35-81-718

  Rejestracja i identyfikacja podatników

  32 35-81-604

  32 35-81-605

  32 35-81-630

  32 35-81-740

  32 35-81-743

  32 35-81-780

  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji)

  32 35-81-608

  32 35-81-697

  Potwierdzanie profili zaufanych

  32 35-81-780

  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane

  32 35-81-653

  Punkt informacyjny

  32 35-81-633

  Stanowisko kancelaryjne 32 35-81-612

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 12:16 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2020 10:08
  Autor: Katarzyna Dzióbek Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian