Rachunki bankowe

  Rachunki bankowe

  Rachunki bankowe

  UWAGA !

  Od początku stycznia 2020 r. należności z tytułu PIT, CIT i VAT wpłacisz na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), który możesz już dziś sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub odwiedzając dowolny urząd skarbowy.

   

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

  Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 11101012123165502221000000

  Podatek od towarów i usług VAT - 58101012123165502222000000

  Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 - 08101012123165502223000000

  Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wpłaty od komorników sądowych z tytułu opłaty egzekucyjnej (OEG-1) -  02101012123165502227000000

   

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

  Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP - 73101000550202417000070000

   

  W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy należy:
  1). przed numerem rachunku bankowego dodać kod Polski IBAN: PL
  2). podać kod BIC Narodowego Banku Polskiego: NBPLPLPW

   

  Od dnia 1 marca 2017 roku należności związane z akcyzą, podatkiem od gier, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłata paliwową, należy dokonywać na rachunki bankowe wyznaczonego urzędu, tj. Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ
  tel.: +48 18 26 30 400
  fax: +48 18 26 62 933
  e-mail: us.nowy-targ@mf.gov.pl

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • cło
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych
  • decyzje i postanowienia
  • mandaty
  • kary pieniężne
  • kary porządkowe
  • kary grzywny
  • koszty postępowania
  • opłaty za udostępnianie danych
  • opłaty za udzielenie zezwoleń
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług)
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym)

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu
  • podatek od gier
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
  • kaucje
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych
  • dopłata do gier hazardowych
  • zaliczki na WIA i WIT

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 09:41
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian