• Obwieszczenie o licytacji

    Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

    Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach informuje, że w dniu 29.04.2020r. o godzinie 11.00 odbędzie się licytacja publiczna nieruchomości lokalowej niemieszkalnej, stanowiącej garaż nr 7 położony w Katowicach przy ulicy Zdzisława Hierowskiego 64, wraz z udziałem 282/10000 w nieruchomości...
  • Obwieszczenie o licytacji

    Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

    Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach informuje, że w dniu 13.02.2020r. o godzinie 10.00 odbędzie się licytacja publiczna ruchomości: biżuteria