«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

grafika przedstawiająca wózek inwalidzkiOpis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach położony jest przy ul. Paderewskiego 32B, w sąsiedztwie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Budynek był adoptowany i nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku prowadzi po schodach przez parking oraz drogą dojazdową od strony ulicy Krasińskiego. Do środka prowadzą szerokie schody i podjazd dla wózków, następnie duże, dwuskrzydłowe, samoczynnie otwierane drzwi, przedsionek i kolejne samoczynnie otwierane dwuskrzydłowe drzwi. Za drzwiami znajduje się hol z pomieszczeniem ochrony, czynnym przez cały czas otwarcia Urzędu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dot. możliwości załatwienia sprawy. W holu znajdują się trzy windy, wejćie do Sali Obsługi Podatnika (po kilku schodach), kiosk z drukami i możliwością odpłatengo wykonania kserokopii.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Osoby niepełnosprawne ruchowo na wózkach inwalidzkich mogą poruszać się jedynie w towarzystwie osób trzecich, podjazdy są zbyt nachylone, a nie są wyposażone w wyciągarki. Windy w budynku pozwalają na samodzielne przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich – przyciski dla pięter oznaczone są również w języku brajla, a korytarze na poszczególnych piętrach wystarczająco szerokie. Toalety na parterze budynku są częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Przed wejściem do budynku i do Sali Obsługi Podatnika znajdują się pochylnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, natomiast nie są przystosowane do samodzielnego użytkowania ze względu na kont nachylenia, a Urząd nie jest wyposażony w platformy, czy wyciągarki. Urząd nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z pomocy pracownika ochrony, który pomoże dostać się do budynku. Pracownicy ochrony posiadają odpowiednią instrukcję. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (poza przyciskami w windach) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku, od strony drogi dojazdowej z ul. Krasińskiego, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą parkować przed wejściem do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.