«Powrót

Nasze najlepsze urzędy skarbowe

Nasze najlepsze urzędy skarbowe

Nasze najlepsze urzędy skarbowe

Osoby reprezentujące najlepsze urzędy skarbowe na zdjęciu z szefem KAS
Osoby reprezentujące najlepsze urzędy skarbowe na zdjęciu z szefem KAS
Infografika

Rzeczpospolita ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu urzędów skarbowych. W pierwszej dziesiątce wyróżnionych znajdują się urzędy skarbowe z województwa śląskiego.

Rzeczpospolita (wydanie z 22 maja 2017 roku) po raz kolejny wyróżniła najlepsze urzędy skarbowe. O wynikach rankingu zdecydowały mierniki uzgodnione z Ministerstwem Finansów. Podstawą do obliczeń były dane pochodzące od administracji skarbowej. Taki sposób wydawał się najbardziej efektywny i obiektywny. Wyniki rankingu potwierdzają osiągnięcia urzędów w następujących kategoriach: urząd przyjazny, urząd poprawiający jakość oraz urząd efektywny.

W kategorii najbardziej efektywnych urzędów w skali kraju na trzeciej pozycji znajduje się Urząd Skarbowy w Będzinie (2402), który uzyskał 557,77 punktów. Na 6 pozycji w tej kategorii znalazł się Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej (2426). W tej klasyfikacji wpływ na efektywność pracy urzędu miała sprawność urzędu w wykrywaniu nieprawidłowości i w egzekwowaniu należnych podatków. Przy ocenie sprawności egzekucji należności uwzględniono liczbę tytułów wykonawczych oraz czas prowadzenia egzekucji.

W kategorii najbardziej przyjaznych urzędów w pierwszej dziesiątce znalazły się: I US w Gliwicach (2412) oraz II US w Bielsku-Białej (2404). W szybkim załatwianiu spraw istotne znaczenie ma elektronizacja administracji skarbowej. Nowoczesne i przyjazne podejście do podatników wzbudza zaufanie i przynosi wymierne efekty w postaci zadowolenia klienta i realizacji zadania po stronie urzędu.

W czołówce urzędów poprawiających jakość znalazły się aż 4 urzędy z województwa śląskiego. Wśród średnich urzędów 1 miejsce otrzymał US w Rudzie Śląskiej (2426). W kategorii dużych urzędów wyróżnione zostały: II US w Katowicach (2412), I US w Bielsku-Białej (2403) oraz US w Zabrzu (2433). Wpływ na ocenę urzędu miała ilość wadliwych decyzji organu podatkowego.

Dobre wyniki śląskich urzędów skarbowych to przede wszystkim połączenie organizacji urzędu i maksymalnego wykorzystania umiejętności i doświadczenia urzędników. Wpływ na doskonałe wyniki w rankingu ma również zaangażowanie pracowników skarbowych, bo to oni każdego dnia pracują na sukces urzędu.