«Powrót

Błyskotki na sprzedaż

Błyskotki na sprzedaż

Błyskotki na sprzedaż

pierścionek złoty
pierścionek złoty
pierścionek złoty
pierścionek złoty
pierścionek złoty
pierścionek złoty
pierścionek złoty

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach w dniach 4-8 grudnia 2017 r. prowadzi sprzedaż z wolnej ręki biżuterii – pierścionków, obrączek, łańcuszków i wisiorków. Łączna wartość szacunkowa biżuterii to ponad 11,5 tys. złotych. Wartość sprzedawanych przedmiotów waha się od kilku do kilkuset złotych, a każdy z nich można kupić osobno.

Biżuteria stanowi własność Skarbu Państwa na podstawie postanowienia sądu o likwidacji niepodjętego depozytu.

Instytucja złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego pozwala na zwolnienie z obowiązku dłużnika, który z przyczyn od siebie niezależnych nie może wykonać zobowiązania. Depozytami mogą być np. środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu albo depozytu sądowego czy rzeczy stanowiące dowody rzeczowe oraz rzeczy zatrzymane, co do których zapadło prawomocne orzeczenie o wydaniu ich uprawnionemu lub złożeniu do depozytu sądowego, środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu jako kaucje i wadia. Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, 20171201 P1060419 640mimo upływu terminu do odbioru depozytu.

Biżuterię obejrzeć w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach w pokoju 306 L na III piętrze.

Więcej informacji na stronie www II Urzędu Skarbowego w Katowicach w zakładce "Obwieszczenia o licytacjach" (link: http://www.slaskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-katowicach/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacji)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.12.2017 Data publikacji: 04.12.2017 12:07 Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2017 12:07
Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian