Informacja o dostępności

  Informacja o dostępności

  Informacja o dostępności

  grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

   

  Budynek urzędu skarbowego jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu:

  • drzwi wejściowe umożliwiają wjazd wózka inwalidzkiego,
  • na froncie budynku znajduje się dzwonek przywołujący pracownika ochrony w celu pomocy osobie poruszającej się na wózku,
  • przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • schody wejściowe wyposażono w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu,
  •  pomieszczenie higieniczno-sanitarne znajdujące się w „Sali Obsługi Podatnika" spełnia niezbędne warunki dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  •  jedna z wind przystosowana jest do przewozu osób mających trudności w poruszaniu
  • na wyposażeniu urzędu znajduje się schodołaz.

  grafika przedstawiająca ucho

  Informacja dla osób niesłyszących

   

  Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

  1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

  • pocztą na adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice   lub
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.1us.katowice@mf.gov.pl     lub
  • faksem pod numer: 322514635   lub
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

  Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

  Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów  potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.).

  1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

  Wyjaśnienia:

  Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

  Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

  PJM– polski język migowy

  SJM – system językowo-migowy

  SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

  Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824.).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2020 13:15
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka