«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach

grafika przedstawiająca wózek inwalidzkiOpis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach usytuowana jest w centrum miasta, przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Marii Skłodowskiej-Curie. Stanowi niższą (6-piętrową) część tzw. "drapacza chmur". Główne wejście do budynku dostępne jest od strony ul. Żwirki i Wigury. Do urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio przy jezdni z chodnikiem, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe o szerokości 87 cm, otwierane manualnie, są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Schody 4-stopniowe. Przy wejściu do obiektu umieszczona jest czytelna tablica informująca o godzinach pracy urzędu. Na parterze nad windami znajduje się tablica informacyjna, a po prawej stronie od wejścia pomieszczenie ochrony, czynne przez cały czas pracy urzędu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dot. możliwości załatwienia sprawy. Obiekt wpisany jest na listę zabytków, w związku z czym nie ma możliwości wprowadzenia zmian architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na parterze znajduje się sala obsługi podatnika, gdzie również istnieje możliwość obsługi podatnika z niepełnosprawnością. Jedna winda przystosowana jest do przewozu osób mających trudności w poruszaniu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sali obsługi podatnika (na parterze), na wprost wejścia do urzędu.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, nie jest wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych bądź w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z zainstalowanego przy wejściu dzwonka (na wysokości 143 cm) pozwalającego przywołać pracownika, który pomoże dostać się do środka. Na wyposażeniu znajduje się schodołaz, umożliwiający pokonanie różnicy poziomów. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.