Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2023-01-01 do 2023-12-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło
  spraw

  Zakończono spraw

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKA-1)

  439

  408

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKA-2)

  137

  117

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  61577

  23579

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-1)

  692

  659

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów
  i Usług (SPV)

  993*

  927

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)

  5795

  5150

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)

  46975

  4975

  * 72 (stan na 31.12.2022 r.) + 921 (sprawy które wpłynęły w 2023 r.) = 993

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:00 Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2024 09:39
  Autor: Sylwia Zmorek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian