Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 32 359 72 02
  • 32 359 73 05

  Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:

  • tel.: 32 359 72 00
  • Informacja dot. rozliczeń emerytów i rencistów – 32 359 72 20
  • PIT: 32 359 72 20, 32 359 72 21
  • VAT: 32 359 72 85, 32 359 72 84, 32 359 72 82
  • CIT: 32 359 72 24
  • spadki: 32 359 73 31, 32 359 73 35
  • darowizny i PCC: 32 359 73 32, 32 359 73 33,
  • rejestracja spółek, innych organizacji (w tym do podatku VAT): 32 359 72 30
  • rejestracja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym do podatku VAT): 32 359 72 46
  • rejestracja najmu: 32 359 72 13
  • pełnomocnictwa UPL-1: 32 359 72 06, 32 359 72 12
  • zgłoszenia ZAP-3, NIP-7: 32 359 72 14
  • egzekucja administracyjna: 32 359 72 26, 32 359 72 15, 32 359 72 16, 32 359 72 17, 32 359 72 18, 32 359 72 29
  • rachunkowość podatkowa: 32 359 72 66, 32 359 72 67, 32 359 72 70
  • komórka wierzycielska: 32 359 72 73, 32 359 72 74, 32 359 72 75
  • ulgi w spłatach zobowiązań podatkowych: 32 359 72 36, 32 359 72 37