Telefony

  Telefony

  Telefony

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

   

  tel.:   32 359-72-00
  FAX:  32 251-46-35

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego 32 3597 254
  Zaświadczenia o wysokości dochodu (poniesionej straty) 32 3597 307; 32 3597 250
  Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości 32 3597 272
  Zaświadczenia dot. podatku od spadków i darowizn (SD-Z2) 32 3597 331
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 32 3597 203; 32 3597 241
  Spadki i darowizny  32 3597 331; 32 3597 333; 32 3597 332
  Kasy fiskalne 32 3597 279
  Rachunkowość podatkowa 32 3597 266; 32 3597 267; 32 3597 270; 32 3597 271
  Sprawy karno – skarbowe 32 3597 238; 32 3597 239
  Kontrola podatkowa 32 3597 278; 32 3597 287; 32 3597 288; 32 3597 289; 32 3597 291; 32 3597 293; 32 3597 378; 32 3597 388
  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 32 3597 220; 32 3597 221; 32 3597 223
  Sprzedaż nieruchomości 32 3597 223
  Dochody zagraniczne 32 3597 221
  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 32 3597 220; 32 3597 221; 32 3597 223
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt) 32 3597 225
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 32 3597 224
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) 32 3597 284
  Podatek od towarów i usług (VAT) - zwroty VAT 32 3597 281
  Karta podatkowa 32 3597 345
  Płatnik 32 3597 220
  Egzekucja administracyjna - prowadzenie postępowań egzekucyjnych 32 3597 215; 32 3597 216; 32 3597 217; 32 3597 218; 32 3597 219; 32 3597 227; 32 3597 229
  Egzekucja administracyjna - majątkowa represja karna 32 3597 226
  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) 32 3597 332
  Postępowania podatkowe w zakresie spadków i darowizn 32 3597 332
  Rejestracja i identyfikacja podatników - osoby prawne 32 3597 230
  Rejestracja i identyfikacja podatników - osoby fizyczne 32 3597 212; 32 3597 214
  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 32 3597 245 
  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 32 3597 245
  32 3597 246 
  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług 32 3597 242 
  32 3597 243
  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów (zeznań, deklaracji) 32 3597 307
  Potwierdzanie profili zaufanych 32 3597 307
  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane 32 3597 220
  Stanowisko kancelaryjne 32 3597 201

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 13:14 Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2019 12:55
  Autor: Sylwia Zmorek Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian