«Powrót

Informacja o działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach jest w Katowicach przy  ul. Żwirki i Wigury 17

Budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, wejście główne do budynku.

Urzędem kieruje Naczelnik. Urząd podlega Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach.

Podstawowym zadaniem Urzędu jest obsługa i pomoc ludziom w płaceniu podatków.

formularz zeznania podatkowego PIT-37 na którym leżą monety 1-złotowy i 5-złotowy

Urząd zajmuję się również prowadzeniem kontroli. Sprawdza czy ludzie przestrzegają przepisów.

Pobiera zaległości podatkowe, gdy ludzie nie płacą podatków w terminie.

Działania Urzędu zapewniają wpływy do budżetu państwa. Dzięki temu państwo może pomagać swoim obywatelom.

Pliki do pobrania