«Powrót

Porozumienie ze Strażą Graniczną

Porozumienie ze Strażą Graniczną

Porozumienie ze Strażą Graniczną

28 sierpnia b.r. odbyło się spotkanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pana Mariusza Gojnego oraz Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pana płk SG Adama Jopka, w trakcie którego zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Porozumienie określa szczegółowy zakres i sposób współdziałania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Dokument stanowi podstawę do udzielania wzajemnej pomocy m.in. w zwalczaniu przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, a także przestępstw i wykroczeń związanych w szczególności z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzenia na i wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe czy pomocy w związku z działaniami wykonywanymi w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie umożliwi również wspólne organizowanie i przeprowadzanie działań zmierzających do zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, ustalaniu miejsc przechowywania wszelkiego rodzaju towarów, substancji i innych przedmiotów pochodzących z przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa karnego skarbowego lub wykroczenia karnoskarbowego, a także służących ich popełnieniu.

Współpraca ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy umawiającymi się stronami i zwiększenie efektywności realizowanych zadań.  

W trakcie spotkania dokonano również podsumowania dotychczasowej współpracy oraz wskazano korzyści płynące z podpisania ww. porozumienia.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.08.2018 Data publikacji: 29.08.2018 08:42 Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2018 08:45
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Osoba publikująca: Karolina Sapeta Osoba modyfikująca: Karolina Sapeta
Rejestr zmian