Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Rodzaj sprawy

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Dział obsługi bezpośredniej - SOB

  1873

  1218

  Dział podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatków majątkowych i sektorowych -SPV

  154

  128

  Referat identyfikacji i rejestracji podatkowej - SKI

  596

  596

  Referat egzekucji administracyjnej - SEE

  5588

  2180

  Dział czynności analitycznych i sprawdzających - SKA

  173

  103

  Wieloosobowe stanowisko spraw karnych skarbowych - SKK

  72

  70

  Referat spraw wierzycielskich - SEW

  48

  36

  Dział rachunkowości - SER

  13

  8

  Referat kontroli podatkowej - SKP

  3

  1

  RAZEM

  8520

  4340

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:03 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 10:58
  Autor: Aleksandra Halaba Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian