«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej

grafika przedstawiająca wózek inwalidzkiUrząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej - ul. Krasińskiego 33a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej położony jest w dzielncy Reden przy ul. Krasińskiego 33A. Do budynku prowadzą drzwi dwuskrzydłowe otwierane manualnie. Budynek jest 9-cio piętrowy, oprócz głównego wejścia dla podatników znajdują się jeszcze cztery wejścia boczne, które sa otwierane dla pracowników i ewentualnie klientów. Po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowikso ochrony, nieco dalej po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna na której opisane są numery pokoi w których można załatwić poszczególne sprawy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą dwie klatki schodowe. Osoby niepełnosprawne mogą się dostać na wyższe kondygnacje za pomocą dwóch wind. Na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełonsprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Budynek posiada oznaczenia alfabetem brajla na panelach kontrolnych od wind, w pozostałej części budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słobowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do bydynku wydzielono jedno miesjce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej Dział Analizy Przedwierzycielskiej Dochodów Scentralizowanych - Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej dla komórek organizacyjnych w lokalizacji Katowice Plac Grunwaldzki 8-10 znajduje się w centrum Katowic Dzielnica Koszutka w północnej cześci miasta. Obiekt usytuowany jest pomiędzy ulicą Sololską a ulicą Gustawa Morcinka. Polożony jest tuż przy "Spodku" z dogodnym dojazdem od strony Chorzowa, Siemianowic Sląskich i Sosnowca  zarówno samochodem jaki i komunikacją miejską. W bezppośrednim sąsiedztwie Placu Grunwaldzkiego znajdują się przystanki autobusowe o nazwie "Koszutka Morcinka" obsługujący linie: 5, 27, 43, 61, 119, 133, 168, 170, 600, 860, 911, 911N oraz "Koszutka Kino Kosmos" na którym zatrzymują się linie autobusowe: 0, 30, 30N, 50, 296. Główne wejście  schodami  znajduje się po stronie południowej budynku  w jego środkowej cześci. Prawa część wyposażona jest w podjazd /pochylnię co umożliwia wjazd wózkom inwalidzkim  przez drzwi dwuskrzydłowe (96/42 ) otwierane manualnie,  Od strony północnej budunku od ulicy  Sokolskiej (przy TVS) znajduje się również wejście do budynku na jednym poziome z ciagiem pieszym. Drzwi otwierane manualnie szerokości 130 cm. Wejście trzecie  od strony rampy drzwi o  szerokości  92/46 cm brak możliwości wjazdu wózków inwalidzkich. Ochrona / portiernia znajduje się na parterze budynku  przy wejściu głównym.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Oba wejścia wyposażone sa w drzwi dwuskrzydłowe  i są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, wejścia  prowadzą do cześci parterowej budynku. Od strony gółównej znajduje się portiernia obsługiwana przez służbę ochrony administratora budynku . Budynej wyposażony jest w trzy windy. Winda przy wejściu od połnocnej strony (od strony TVS) posiada rozsuwane drzwi, dwie pozostałe otwierają się manualnie. Korytarze dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek posiada pochylnię przy wejścu głównym. Budynek nie posiada oznaczenia w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych, brak powiększonego druku oraz oznaczeń w języku brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stanowisko ochrony/portiernia nie posiada pętli indukcyjnej

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dojazd do budynku zapewnia droga stanowiąca obrzeże Placu Grunwaldzkiego  i łącząca go z ulicą Sokolską. Pomiędzy drogą a budynkiem zlokalizowano stanowiska postojowe dla samochodow osobowych w tym dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w  sektorze B miejsce B2 w pobliżu wjazdu na parking.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.