Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Nazwa komórki

  Wpłynęło

  Załatwiono

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Międzynarodowej

  356

  247

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Międzynarodowej

  1185

  658

  Dział Obsługi Bezpośredniej

  7256

  7120

  Dział Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych

  343

  222

  Dział Kontroli Podatkowej

  28

  17

  Dział Rachunkowości

  979

  451

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  1403

  1324

  Dział Spraw Wierzycielskich

  737

  642

  Wieloosobowe stanowisko spraw karnych-skarbowych

  15

  15

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  1306

  1237

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 06:54 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 09:59
  Autor: Grzegorz Sroka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian