Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego(NUS)

  SYLWIA JURASZEK

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego(ZN1)

  EWA CYPCER

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego(ZN2)

  AGNIESZKA ŻUKOWSKA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 08:42 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 14:27
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian