Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 33 49 98 309
  • 33 49 98 301

  Numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanego zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  Centrala: 33 49 98 200
  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego: 33 49 98 222
  FAX:  33 49 98 221

  PIT – nr telefonu (33) 49 98 301, (33) 49 98 227, (33) 49 98 252, (33) 49 98 253, (33) 49 98 254

  VAT – nr telefonu (33) 49 98 257 lub (33) 49 98 322,

  CIT – nr telefonu (33) 49 98 253

  podatek akcyzowy – nr telefonu nie dotyczy

  spadki/darowizny – nr telefonu (33) 49 98 307 lub (33) 49 98 256

  rejestracja podatników – nr telefonu (33) 49 98 211, (33) 49 98 243

  egzekucja administracyjna – nr telefonu (33) 49 98 272 lub (33) 49 98 204, (33) 49 98 273

  rachunkowość podatkowa – nr telefonu (33) 49 98 325, (33) 49 98 326

  komórka wierzycielska – nr telefonu (33) 49 98 201.