«Powrót

Katalog usług

Katalog usług

Katalog usług

 1. Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (plik pdf, 426KB).
 2.  Wydanie zaświadczenia o zapłacie/zwolnieniu/przedawnieniu podatku od spadków i darowizn(plik pdf, 424KB).
 3.  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (plik pdf, 432KB).
 4. Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy (plik pdf, 427KB).
 5. Wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (plik pdf, 426KB).
 6. Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (plik pdf, 427KB).
 7. Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (plik pdf, 428KB).
 8. Wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji CFR-1) (plik pdf, 426KB).
 9.  Wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis (plik pdf, 441KB).
 10. Wydanie zaświadczenia dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie: figurowania / niefigurowania w ewidencji organu podatkowego z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej / działów specjalnych produkcji rolnej; formy opodatkowania; daty rozpoczęcia działalności / przerwy / zawieszenia / likwidacji prowadzonej działalności (plik pdf, 428KB).
 11. Wydanie zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika przyjętego do opodatkowania w podatku dochodowym (plik pdf, 430KB).
 12. Wydanie zaświadczenia o wysokości: dochodu / przychodu /należnego podatkuw podatku dochodowym od osób fizycznych (plik pdf, 528KB).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 07.11.2019 Data publikacji: 07.11.2019 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2023 13:32
Autor: Joanna Sadowska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian