Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-03-31

  RODZAJ SPRAWY

  WPŁYNĘŁO

  ZAŁATWIONO

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej SKA-1

  999

  966

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej SKA-2

  732

  729

  Trzeci Referat Czynności Analitycznych i sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej SKA-3

  216

  193

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko  Pracy Spraw Karnych Skarbowych SKK

  441

  404

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  46

  4

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  2.353

  1.286

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  1.029

  1.010

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  266

  153

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  242

  242

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  282

  133

  Drugi  Referat Spraw Wierzycielskich    SEW-2

  607

  566

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  2.165

  1.368

  Dział Rachunkowości SER

  287

  285

  Dział Wsparcia SWW

  229

  197

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 11:41 Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2020 07:16
  Autor: Marzena Niglus Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Krzysztof Rabenda
  Rejestr zmian