Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 34 37 86 422

  Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:

  • Centrala :34 37 86 100
  • FAX: 34 36 18 502

  Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego: 34 37 86 xxx (numer wewnętrzny)

  Podatek dochodowy – informacja ogólna: 34 37 86 405, 34 3786 408

  Podatek dochodowy - dochody z pracy, odliczenia PIT-37: 34 3786 405, 34 37 86 207

  Podatek dochodowy- działalność gospodarcza PIT-36, PIT-36L: 34 3786 221, 34 3786 222

  Podatek dochodowy -płatnik -PIT-11, PIT-8, PIT-4: 34 3786 208

  Podatek dochodowy – dochody zagraniczne PIT-36: 34 3786 207

  Podatek dochodowy- sprzedaż nieruchomości PIT-39: 34 3786 222

  Podatek dochodowy- przychody z kapitałów pieniężnych PIT-38: 34 3 86 207, 34 3786 221

  Ryczałt PIT-28: 34 37 86 221, 034 37 86 222

  Karta podatkowa: 34 3786 321, 34 3786 317

  Księża, działy specjalne produkcji rolnej: 34 3786 334, 34 3786 317

  Kasy fiskalne: 34 3786 457

  Podatki majątkowe

  • Podatek od czynności cywilno-prawnych (umowy zakupu PCC): 34 37 86 404
  • Spadki: 34 37 86 418, 34 37 86 419
  • Darowizny: 34 37 86 404

  Rejestracja podatników:

  • osoby fizyczne: 34 3786 124, 34 3786 125, 34 3786 407,
  • osoby prawne, s.c., sp. jawne i inne organizacje: 34 3786 129

  VAT – rozliczenia, deklaracje, JPK: 34 3786 225, 34 3786 227, 34 3786 219

  VAT - zwroty VAT czynności sprawdzające: 34 3786 224, 34 3786 223

  VAT-  transakcje wewnątrzwspólnotowe: 34 3786 226, 34 3786 223

  CIT: 34 3786 221

  Zaświadczenia:

  • w podatku od spadków i darowizn: 34 3786 404
  • o niezaleganiu: 34 3786 411
  • o dochodach, przychodach, CFR-1, prowadzenie i nieprowadzenie działalności, innej treści: 34 3786 411
  • o pomocy de minimis:34 3786  323, 34 3786 319, 34 3786 324

  Egzekucja administracyjna: 34 3786 101, 34 3786 102, 34 3786 103, 34 3786 108, 34 3786 109,  34 3786 110,  34 3786 111, 34 3786 112, 34 3786 113, 34 3786 114,

  Rachunkowość podatkowa: dla nazwisk/nazw rozpoczynających się na literę:

  • Podatek VAT: 34 3786 315, 34 3786 316
  • Podatek dochodowy:
   • A,B,C,E,F,J,S,T,U,W,V,Y: 34 3786 314
   • D,G,K,Ł,M: 34 3786 302
   • H,I,L,N,O,P,R,Ś,SZ,Z,Ź,Ż: 34 3786 306
  • KP, SD, PCC: 34 3786 315

  Komórka wierzycielskaupomnienia, EPITAU: dla nazwisk/nazw rozpoczynających się na literę:

  • A,B,C,D,E,F,N,O,S,T,U: 34 3786 322
  • I,J,K,L,Ł,G,R,W,V,Z,Ż,Ź: 34 3786 320
  • M,P,H: 34 3786 332

  Komórka wierzycielska -ulgi/raty/umorzenia: 34 3786  323, 34 3786 319, 34 3786 324

  Kontrola podatkowa: 34 3786 308, 34 3786 309, 34 3786 310, 34 3786 311

  Informacje sygnalne o naruszeniu obowiązków podatkowych (doniesienia): 34 3786 220