Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS)

  DARIUSZ ZBROŃSKI

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) 

  ELŻBIETA KACZMAREK

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) 

  EWA MONETA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 14:35 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2023 13:43
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian