Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny

    Organizacja urzędu skarbowego została określona regulaminem nadanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz.Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 41 z 2017 r.).
     
    Na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kieruje on pracą urzędu za pośrednictwem Zastępców, których powołuje i odwołuje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu. 
     
    Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

    Pliki do pobrania

    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 14:43 Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2018 12:20
    Autor: Cezary Mucha Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka