Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Żywcu

  tel.: 33 86-51-300
  FAX:  33 86-13-985

  PIT – nr telefonu 33 865 13 73

  VAT – nr telefonu 33 865 13 72

  CIT – nr telefonu 33 865 13 18

  podatek akcyzowy – nr telefonu 33 865 13 20

  spadki/darowizny – nr telefonu 33 865 13 81

  rejestracja podatników – nr telefonu 33 865 13 71

  egzekucja administracyjna – nr telefonu 33 865 13 93

  rachunkowość podatkowa – nr telefonu 33 865 13 64

  komórka wierzycielska – nr telefonu 33 865 13 33