Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Żywcu

  tel.: 33 86-51-300
  FAX:  33 86-13-985

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego 33 865 13 03
  Zaświadczenia 33 865 13 94
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 33 865 13 95
  Spadki i darowizny, , 33 865 13 81
  Kasy fiskalne 33 865 13 72
  Rachunkowość podatkowa 33 865 13 64
  Sprawy karno – skarbowe 33 865 13 29
  Kontrola podatkowa 33 865 13 83, 33 865 13 82,  33 865 13 84, 33 865 13 85, 33 865 13 86, 33 865 13 88
  Sprzedaż nieruchomości 33 865 13 73
  Dochody zagraniczne 33 865 13 73,   
  Karta podatkowa 33 865 13 18
  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 33 865 13 73
  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 33 865 13 73
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne) 33 865 13 73
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt) 33 865 13 73
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy) 33 865 13 73
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 33 865 13 73
  Podatek od towarów i usług (VAT) 33 865 13 72
  Egzekucja administracyjna 33 865 13 93
  Postępowanie podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 33 865 13 17, 33 865 13 18, 33 865 13 40
  Postępowanie podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarcząej 33 865 13 17, 33 865 13 18, 33 865 13 40
  Postępowanie podatkowe, Podatek dochodowy od osób prawnych 33 865 13 18   
  Postępowanie podatkowe, Podatek od towarów i usług 33 865 13 14
  Postępowanie podatkowe, Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 33 865 13 77, 33 865 13 79, 33 865 13 81
  Postępowanie podatkowe, Spadki i darowizny 33 865 13 77, 33 865 13 79, 33 865 13 81
  Rejestracja i identyfikacja podatników 33 865 13 71
  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji) 33 865 13 37
  Potwierdzanie profili zaufanych 33 865 13 60, 33 865 13 63
  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane 33 865 13 28
  Sprawy wierzycielskie - działania przedegzekucyjne 33 865 13 44
  Sprawy wierzycielskie - udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika 33 865 13 33
  Stanowisko kancelaryjne 33 865 13 02

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 08:26 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2018 09:24
  Autor: Beata Legler Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian