Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz.1438 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1958 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-03-31

  Komórka organizacyjna

  Stan przyjętych spraw

  Stan załatwionych spraw

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  222

  184

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od  Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  2.004

  1.739

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  3.694

  3.354

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  10.457

  6.662

  Dział Rachunkowości SER

  475

  458

  Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  954

  912

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  1.355

  959

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  309

  228

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:13 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 12:32
  Autor: Elżbieta Lorencka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian