Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Zawierciu

  tel.: 32 672-27-05, 32 74-49-315
  FAX: 32 672-24-22

  PIT nr telefonu - nr telefonu  327449352, 327449304, 327449305, 327449355

  VAT nr telefonu  - nr telefonu   327449306, 327449304, 327449305

  CIT nr telefonu - nr telefonu    327449352, 327449304, 327449305, 327449355

  spadki/darowizny  - nr telefonu 327449352, 327449314

  rejestracja podatników - nr telefonu 327449302, 327449303, 327449353

  egzekucja administracyjna - nr telefonu 327449310, 327449308,327449360, 327449358, 327449309

  rachunkowość podatkowa - nr telefonu 327449105, 327449170, 327449175

  komórka wierzycielska - nr telefonu 327449101, 327449102, 327449106, 327449156