Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Zawierciu

  tel.: 32 672-27-05, 32 74-49-315
  FAX:  32 672-24-22

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego 32 6722705 w. 115
  Zaświadczenia 32 6722705 w. 304,301, kierownik 305, 355
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 32 6722705 w. 352
  Spadki i darowizny 32 6722705 w. 352
  Kasy fiskalne 32 6722705 w. 306
  Rachunkowość podatkowa 32 6722705 w. 170, 171, 172, 174, 175, 178, kierownik 105
  Sprawy karno – skarbowe 32 6722705 w. 110
  Kontrola podatkowa 32 6722705 w. 111, 207, 212, 257, kierownik 208, 258
  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Sprzedaż nieruchomości 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Dochody zagraniczne 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne) 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Karta podatkowa 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt) 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy) 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Płatnik 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Podatek od towarów i usług (VAT) 32 6722705 w. 306
  Egzekucja administracyjna 32 6722705 w. 310, 360, 308, 358, kierownik 309
  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego 32 6722705 w. 103, 108, kierownik 106
  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług 32 6722705 w. 104, 107, 109, 159 kierownik 106
  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i zaświadczenia spadkowe 32 6722705 w. 109, 159, 108, 158, 103, 104, kierownik 156
  Rejestracja i identyfikacja podatników 32 6722705 w. 303, 353, 693-641-966
  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji) 32 6722705 w. 301
  Potwierdzanie profili zaufanych 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane 32 6722705 w. 304, kierownik 305, 355
  Stanowisko kancelaryjne 32 6722705 w. 301
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 32 6722705 w. 210, 260, 270 kierownik 211, 261
  Czynności sprawdzające w zakresie sprzedaży nieruchomości 32 6722705 w. 210, 260, 270 kierownik 211, 261
  Czynności sprawdzające w zakresie dochodów zagranicznych 32 6722705 w. 260, kierownik 211, 261
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 32 6722705 w. 210, 260, 270 kierownik 211, 261
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne) 32 6722705 w. 210, 260, 270 kierownik 211, 261
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt) 32 6722705 w. 210, 260, 270 kierownik 211, 261
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy) 32 6722705 w. 210, 260, 270 kierownik 211, 261
  Czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) 32 6722705 w. 209 kierownik 211, 261
  Czynności sprawdzające w zakresie podarku od osób prawnych (CIT) 32 6722705 w. 270, kierownik 211

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 08:20 Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2019 11:19
  Autor: Elżbieta Lorencka Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian