«Powrót

Konkurs MF: zostań Analitycznym Liderem i współtwórz politykę makroekonomiczną w MF

Konkurs MF: zostań Analitycznym Liderem i współtwórz politykę makroekonomiczną w MF

Konkurs MF: zostań Analitycznym Liderem i współtwórz politykę makroekonomiczną w MF

Infografika dotycząca konkursu
 • Trzecia edycja konkursu „Analityczni Liderzy" jest skierowana do studentów i absolwentów: ekonomii i finansów, matematyki, informatyki i nauk fizycznych.
 • 4 tematy konkursu z obszaru makroekonomii, analizy mikrodanych lub finansów publicznych.
 • Na najlepszych czeka 5 płatnych staży w Ministerstwie Finansów (MF).

Interesujesz się ekonomią, ekonometrią, analizą danych (Big Data) lub finansami publicznymi? Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązanie jednego z zadań konkursowych. Zostań Analitycznym Liderem, który współtworzy politykę makroekonomiczną podczas płatnego stażu w Ministerstwie Finansów!

Na najlepszych czeka 5 płatnych staży w Departamencie Polityki Makroekonomicznej.

Udział w konkursie

Pracę konkursową na jeden z 4 tematów prześlij do 21 kwietnia 2023 r. przez formularz zgłoszeniowy (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Uwaga! praca nie może przekroczyć 3 stron formatu A4.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu, który potwierdza status studenta/absolwenta (np. ważnej legitymacji studenckiej, zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu

Analitycznym Liderom oferujemy:

 • płatny staż w MF,
 • elastyczne terminy stażu,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • udział w pracach zespołów roboczych, które zajmują się tworzeniem założeń makroekonomicznych do polityk gospodarczych realizowanych w Polsce,
 • praca z unikatowymi zbiorami danych podatkowo-składowych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym),
 • praca przy złożonym modelu gospodarki polskiej wykorzystywanym do opracowania oficjalnych prognoz gospodarczych MF,
 • możliwość uczestnictwa w wybranych szkoleniach realizowanych przez MF oraz krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • możliwość tworzenia opracowań naukowych wraz z doświadczonymi pracownikami MF.

Regulamin i zadania konkursowe

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, zadania konkursowe i kontakt do organizatorów, jest dostępne na gov.pl/finanse/analityczni-liderzy (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).