Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział Egzekucji Administracyjnej - SEE

  9127

  5355

  Samodzielny Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników - SKI

  4250

  4100

  Dział Obsługi Bezpośredniej - SOB

  1884

  2033

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług – SPV

  147

  110

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych - SPM

  2862

  1087

  Referat Spraw Wierzycielskich – SEW

  86

  29

  Dział Rachunkowości Podatkowej – SER

  707

  695

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej - SKA-1

  248

  170

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 09:35
  Autor: Aleksandra Kuczyńska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian