Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 516-230-852
  • 32 277-76-25

  Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:

  • tel.: 32/ 277-76-00
  • FAX: 32/ 277-77-41
  • PIT - nr tel. 32/ 277 76 27
  • VAT - nr tel. 32/ 277 76 75
  • CIT - nr tel. 32/ 277 76 63
  • e-deklaracje - nr tel. 32/ 277 76 27
  • zaświadczenia - nr tel. 32/ 277 76 46, 32/ 277 76 25
  • PCC/ spadki/darowizny - nr tel. 516-230-868
  • identyfikacja i rejestracja podatników- nr tel. 695-434-396 ; 32/ 277 76 76; 32/ 277 76 51 ; 32/ 277-76-20
  • egzekucja administracyjna - nr tel. 32/ 277 76 34; 32/ 277 76 36; 32/ 277 76 33; 32/ 277 76 35, 32/ 277 76 37
  • rachunkowość podatkowa - nr tel. 32/ 277 76 58 (sprawdzanie wpłaconych zaliczek), 32/ 277 77 04 ; 32/ 277 77 07 ; 32/ 277 77 06; 32/ 277 77 01; 32/277 77 02; 32/ 277 77 03.
  • komórka wierzycielska - nr tel. 32/ 277 76 65; 277 76 67; 32/ 277 76 99 - w sprawie ulg; 32/ 277 76 98 - w sprawach wierzycielskich
  • sprawy karne-skarbowe - nr tel. 32/ 277 76 21