Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział Obsługi Bezpośredniej - SOB

  1 265

  1 216

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA - 1

  1 128

  625

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA - 2

  738

  474

  Dział Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów  i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych - SPV

  361

  641

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej - SKI

  3 332

  3 320

  Dział Egzekucji Administracyjnej - SEE

  5 183

  4 758

  Dział Rachunkowości - SER

  4 698

  390

  Dział Spraw Wierzycielskich - SEW

  197

  160

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 12:27
  Autor: Barbara Walicka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian