Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS)

  IZABELA TOMCZYK

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1)

  JOANNA NYCZKO

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2)

  RAFAŁ SITKO

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 11:24 Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2021 12:46
  Autor: Grażyna Ligaj Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian