Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z póżn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-01-31

  Komórka Organizacyjna

  wpłynęło spraw

  zakończono spraw

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)

  24

  9

  Drugi Dział  Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2)

  144

  63

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV)

  612

  230

  Dział Spraw Wierzycielskich (SEW)

  105

  46

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)

  1434

  1286

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)

  125

  125

  Dział Rachunkowości

  411

  222

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  134

  88

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:11 Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2020 09:01
  Autor: Karolina Kurek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Manuela Hombek
  Rejestr zmian