Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Tychach
   
  tel.: 32 325-11-00
  FAX:  32 325-11-59

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego

  32 325 11 60
  32 325 11 59 - fax

  Zaświadczenia

  32 325 11 01
  32 325 11 04 - fax
  32 325 11 04

  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  32 325 11 12
  32 325 11 29

  Spadki i darowizny

  32 325 11 12
  32 325 11 29

  Kasy fiskalne

  32 325 11 06
  32 325 11 86

  Rachunkowość podatkowa

  32 325 11 24

  Sprawy karno – skarbowe

  32 325 11 34 ÷ 37

  Kontrola podatkowa

  32 325 11 98 ÷ 99
  32 325 12 00
  32 325 12 02 ÷ 03

  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT)

  32 325 12 13
  32 325 11 06

  Sprzedaż nieruchomości

  32 325 12 13
  32 325 12 20

  Dochody zagraniczne

  32 325 12 13
  32 325 12 11

  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne)

  32 325 12 13

  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne)

  32 325 11 06
  32 325 12 13

  Karta podatkowa

  32 325 12 13
  32 325 11 73
  32 325 11 06

  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt)

  32 325 12 13
  32 325 11 06

  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy)

  32 325 12 13
  32 325 11 06

  Płatnik

  32 325 12 13
  32 325 11 06

  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

  32 325 12 13
  32 325 11 28
  32 325 11 06

  Podatek od towarów i usług (VAT)

  32 325 11 86
  32 325 11 06

  JPK_VAT

  32 325 12 08
  32 325 12 15

  Egzekucja administracyjna

  32 325 11 39
  32 325 11 41
  32 325 11 43
  32 325 11 45 ÷ 46

  Postępowania podatkowe:

  - spadkowe

  32 325 11 84

  - dochodowe

  32 325 11 72 ÷ 73

  -  od towarów i usług

  32 325 11 71
  32 325 11 81
  32 325 11 83

  Rejestracja i identyfikacja podatników

  32 325 11 96
  32 325 12 06 ÷ 07

  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji)

  32 325 11 30

  Potwierdzanie profili zaufanych

  32 325 11 29
  32 325 11 86
  32 325 12 13

  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane

  32 325 11 86
  32 325 12 13

  Informacje Sygnalne (tzw. donosy)

  32 325 11 93 ÷ 95

  32 325 12 01

  Sprawy wierzycielskie :

   

  •   raty, odroczenia, umorzenia

  32 325 1 1 89 ÷ 91

  •   upomnienia, tytuły wykonawcze

  32 325 11 47

  •   hipoteki, zastawy skarbowe

  32 325 11 55

  Stanowisko kancelaryjne(biuro podawcze)

  32 325 11 29

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 08:10 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2020 10:24
  Autor: Bożena Szojda Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian