Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Tychach

  tel.: 32 325-11-00
  FAX:  32 325-11-59

  PIT – nr telefonu 665 202 951, 32 325 12 13

  VAT – nr telefonu (32) 325 11 86, (32) 325 12 12

  CIT – nr telefonu 516 230 649

  spadki/darowizny – nr telefonu (32) 325 11 12, (32) 325 11 29

  rejestracja podatników – nr telefonu (32) 325 12 06

  egzekucja administracyjna – nr telefonu (32) 325 11 41, (32) 325 11 39

  rachunkowość podatkowa – nr telefonu (32) 325 12 27, (32) 325 12 33

  komórka wierzycielska – upomnienia – nr telefonu (32) 325 11 47, 668 230 252

  ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych nr telefonu – (32) 325 11 89, 668 230 252

  zaświadczenia nr telefonu – (32) 325 11 01

  sprawy karne skarbowe nr telefonu – (32) 325 11 37