Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Tychach
   
  tel.: 32 325-11-00
  FAX:  32 325-11-59

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego 32 325 11 60
  32 325 11 59 - fax
  Zaświadczenia 32 325 11 01
  32 325 11 04 - fax
  32 325 11 19
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 32 325 11 07
  32 325 11 29
  Spadki i darowizny 32 325 11 07
  32 325 11 29
  Kasy fiskalne 32 325 11 06
  32 325 11 86
  Rachunkowość podatkowa 32 325 11 24
  Sprawy karno – skarbowe 32 325 11 35 ÷ 37
  Kontrola podatkowa 32 325 11 98 ÷ 99
  32 325 12 00
  32 325 12 02 ÷ 03
  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 32 325 12 13
  32 325 11 06
  Sprzedaż nieruchomości 32 325 12 13
  32 325 12 20
  Dochody zagraniczne 32 325 12 13
  32 325 12 11
  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 32 325 12 13
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne) 32 325 11 06
  32 325 12 13
  Karta podatkowa 32 325 12 13
  32 325 11 73
  32 325 11 06
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt) 32 325 12 13
  32 325 11 06
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy) 32 325 12 13
  32 325 11 06
  Płatnik 32 325 12 13
  32 325 11 06
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 32 325 12 13
  32 325 11 28
  32 325 11 06
  Podatek od towarów i usług (VAT) 32 325 11 86
  32 325 11 06
  JPK_VAT 32 325 12 08
  32 325 12 15
  Egzekucja administracyjna 32 325 11 39
  32 325 11 41
  32 325 11 43
  32 325 11 45 ÷ 46
  Postępowania podatkowe:
  - spadkowe  32 325 11 84
  - dochodowe 32 325 11 72 ÷ 73
  -  od towarów i usług 32 325 11 71
  32 325 11 81
  32 325 11 83
  Rejestracja i identyfikacja podatników 32 325 11 96
  32 325 12 06 ÷ 07
  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji) 32 325 11 30
  Potwierdzanie profili zaufanych  32 325 11 29
  32 325 11 86
  32 325 12 13
  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane 32 325 11 86
  32 325 12 13
  Informacje Sygnalne (tzw. donosy) 32 325 1 1 93 ÷ 95
  Sprawy wierzycielskie :  
  • raty, odroczenia, umorzenia
  32 325 1 1 89 ÷ 91
  • upomnienia, tytuły wykonawcze
  32 325 11 47
  • hipoteki, zastawy skarbowe
  32 325 11 55
  Stanowisko kancelaryjne(biuro podawcze) 32 325 11 29

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 08:10 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2018 13:30
  Autor: Bożena Szojda Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian