Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło  spraw

  Zakończono  spraw

  Referat  Obsługi  Bezpośredniej

  1436

  1393

  Dział  Czynności  Analitycznych i Sprawdzających

  312

  193

  Referat  Podatków  dochodowych  i  Podatku od towarów i usług  oraz  Podatków Majątkowych  i Sektorowych

  375

  339

  Referat  Kontroli  Podatkowej

  77

  35

  Wieloosobowe  Stanowisko Pracy Spraw Karnych i Skarbowych

  13

  150

  Referat Egzekucji Administracyjnej

  2735

  1848

  Dział Spraw Wierzycielskich oraz Rachunkowości

  1153

  681

  Wieloosobowe  Stanowisko  Pracy   Identyfikacji  i Weryfikacji  Poprawności  Rejestracji  Podatników

  641

  469

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:07 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 12:08
  Autor: Anna Błeszyńska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian