Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2021-01-01 do 2021-08-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło  spraw

  Zakończono  spraw

  Referat  Obsługi  Bezpośredniej

  5595

  4620

  Dział  Czynności  Analitycznych i Sprawdzających

  2082

  1649

  Referat  Podatków  dochodowych  i  Podatku od towarów i usług  oraz  Podatków Majątkowych  i Sektorowych

  924

  873

  Referat  Kontroli  Podatkowej

  875

  822

  Wieloosobowe  Stanowisko Pracy Spraw Karnych i Skarbowych

  410

  265

  Referat Egzekucji Administracyjnej

  4191

  5013

  Dział Spraw Wierzycielskich oraz Rachunkowości

  2770

  2446

  Wieloosobowe  Stanowisko  Pracy   Identyfikacji  i Weryfikacji  Poprawności  Rejestracji  Podatników

  923

  182

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:07 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 08:27
  Autor: Anna Błeszyńska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian